FORMULARIU
C
MAÑAKUYNIYKITA MANA ALLINTA PURICHISPA QULLUCHISQANKUMANTA
 1. MAÑAKUQPA SUTIN, HUNTASQA
Documentupa yupaynin:
   
WASI TIYASQAN (AV. / CALLE / JIRÓN / PSJE. / N° / DPTO / MZ / LOTE / URB. )
   
  DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
 
 
 
  TELEFONUMPA YUPAYNIN;FONO/FAX CELULARPA YUPAYNIN CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)
     
QANMANTA SAYAKUSQAN RUNAPA APILLIDUN, SUNTINKUNA IMA
   
  PAYPA YACHASQAN WASI (AV. / CALLE / JIRÓN / PSJE. / N° / DPTO / MZ / LOTE / URB. )   DNI    CE    CI
     
 II. QUEJAYKI RIQSICHINAYKIPAQ;N DE LA QUEJA
  LLAPA RIMARIYKUNAPA YUPAYNIN N° IMA MAÑAKUSQAYKI TRAMITE RUWAQ OFICINA
     
 ¿IMAMANTAM QUEJAKUNKI?(marcar)
Mañakuy qillqaypa puruynin, yanqallamanta tatichisqanku.
Manam huntachinkuchu hayka punchaw purinan kamachiykunata.
Qillqap purinan kamachiykunata mana huntasqanku.
Mana allin willamuyninku.

Qillqap purinan mayqin tramitikunata qunqarusqanku.
Upallalla kasqankuqa ñuqapa allinniypaqmi.
Queja qillqaytapas takyarachinkum
Wakin mana allin ruwayninku
 Qillqap purinan mayqin tramitikunata qunqarusqanku
QILLQAYKUSPA WILLAKUY
   
 III. KUSKANCHACHISQAYKI DUCUMINTUKUNA(Formatos pdf, jpg, png, gif, zip, rar)
Qanmanta sayakusqan runa kaptinqa, apamunan:
Runa Kaq :
Carta poder simplita apamunqa

 Anexar documento (Archivuqa manam 2MB wichayman llasayniyuq kanmanchu).
Registrasqa Quñunakuy Kaq:
Vigencia de poder nisqanta apamunqa

 Anexar documento (Archivuqa manam 2MB wichayman llasayniyuq kanmanchu).

DNInpa cupian:

 Anexar documento (Archivuqa manam 2MB wichayman llasayniyuq kanmanchu).

Wakinkuna:

 Anexar documento (Archivuqa manam 2MB wichayman llasayniyuq kanmanchu).
 IV. JURAMENTASPA RIMASQAY

  
RIMASQAYMANTA TATALIKUNI, CHIQAPMI RIMAMUSQAYQA
WILLAKAMUSQAYQA

Chaynallataqmi munayman chay ima willakuykunatapas chayachimuwanankupaq qillqasqay correo electrónico (E-mail) chaynintakama ( Kamachina N°77444 yupayniyuq kamachikuypa numeral 20.4 artículo 20°pa nisqanman hina).
ARI     MANA

Musuq siqikunata rikurichiy
 Siqikunapi kasqanta qillqaykuy:
Yachanaykipaq
  1. Kay Modulo virtualqa chaskikun lunesmanta vierneskama, 8:30 am mantapacha, 16:30 pm horaskamalla. Kay horario qawapi quejakuna yaykuptinqa,qatiq punchawpiñam chaskisqa kanqa.
  2. Plazukuna yupaychanapaqa manam sabaduta, dominguta, nitaq feriadokunata yupaychankuchu.
  3. Ministerio de Culturapi queja churasqakunaqa chaskisqa kanqaku Ministeriopa horario de atención ukupi, sichus hábil punchaw kaptin; utaq horario qallarichkaptin sichus qayna punchawninpi ña horario tukuruptinña yaykuruptin.
LLULLAKUNA NISQAMANTA
Kamachina 27444 Yupaychasqa Kamachiy (numeral 32.3 del artículo 32°) chaypi nin:
"Sichum chay willakusqaykikuna, qillqasqaykikuna llulla kanman, hinaptinqa, ducumintukuna qusqaykipas mana allin kanman, chaskikuq Entidadqa tramitiykita mana atindiyta atinqachu, hinallataq umalliqninkunaman willakamunqa kay tramitiykita qullurachinankupaq, chaymantañataq iskaymantapichqakama UIT nisqankutapas multachisunkiman. Chaymantapas sichus ruwasqayki kanman chay Código Penalpi, XIX Titulunpi kaqkuna “Delitos Contra la Fe Pública” nisqanman hinaqa, carecelcunapipas wichqachisunkiman.".

Espere un momento su solicitud esta siendo procesada...